Turystyka jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego kraju - Poradnik

Coraz więcej państw dostrzega jej potencjał i stawia na rozwój tej branży Turystyka generuje bezpośrednio i pośrednio zyski dla wielu sektorów gospodarki, takich jak m

Turystyka

Turystyka jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego

Turystyka jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego kraju. Coraz więcej państw dostrzega jej potencjał i stawia na rozwój tej branży. Turystyka generuje bezpośrednio i pośrednio zyski dla wielu sektorów gospodarki, takich jak m.in. transport, żywność czy usługi turystyczne. W Polsce również widoczne są pozytywne skutki zagospodarowania turystycznego regionów.

Turystyka przyczynia się do rozwoju infrastruktury, która staje się w pełni wykorzystywana przez mieszkańców kraju. Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna przyciąga także nowych inwestorów, którzy chętniej inwestują w regiony turystyczne. Nierozwinięte dotąd obszary kraju uzyskują dzięki turystom nowe możliwości wojażów i wzbogacają się o nowe atrakcje i miejsca warte odwiedzenia.

Zyski płynące z turystyki

Zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, stawiają na turystykę jako źródło przychodów dla swojej gospodarki. W kraju turystycznym rośnie zatrudnienie, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Zyski z turystyki mogą być bardzo duże, od amerykańskiego Vegas, gdzie turystyka to 55% PKB do wyspiarskich państw tj. Bahamy, Jamajka, czy Malediwy, gdzie turystyka przynosi nawet 70-92% dochodów z eksportu państwa.

W Polsce warto śledzić regionalne różnice w zakresie wpływów z turystyki, ale ogólnie widać zjawisko szybkiego rozwoju w regionach turystycznych. Takie miasta jak np. Zakopane, czy Sopot, od dawna z rozmachem inwestują w rozwój turystyki. Obecnie krajobraz wokół tych miast, wraz z zastosowaniem najnowszych technologii, kreuje miejsca bardzo zróżnicowane w wymiarze turystycznym, a jednocześnie rozwijają transport i funkcjonowanie z dzień na dzień.

Wnioski

Turystyka jest nieocenionym źródłem zysku dla rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego wiele państw, w tym Polska, zdecydowało się na przyspieszenie rozwoju turystyki. To właśnie ona pozwala w pełni wykorzystać potencjał kraju, a jednocześnie tworzy liczne możliwości związane z rozwojem infrastruktury. Wartość turystyki wynika nie tylko z wpływów finansowych, ale także z mozliwości rozwoju różnych sfer dzialalności, która pozytywnie wpływa na warunki życia mieszkańców.


https://gdzie.travel.pl/